POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE și PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Vă mulțumim pentru interesul față de serviciile noastre. Când intrați într-o relație de orice fel cu noi, ne încredințați informațiile dumneavoastră. Aceste informații prezentate în continuare sunt importante. Vă recomandăm să le citiți cu atenție.
Scopul acestei informări este vă explice ce date prelucrăm (colectăm, utilizăm, partajăm), de ce le prelucrăm, în ce modalitate le prelucrăm, drepturile dvs. în temeiul RGDP și modalitatea în care vă puteți exercita aceste drepturi. În colectarea acestor informații, noi acționăm în calitate de operator și, prin lege, suntem obligați să vă furnizăm aceste informații. Dacă nu sunteți de acord cu cele descrise în continuare, vă rugăm să nu utilizați serviciile sau produselor noastre.

MAALA prin Maala Yoga S.R.L. persoană juridică română, cu sediul la adresa Mun. Constanta, std. Basarabi, nr. 17-21, bl. L5, et. 3, ap. 15 având cod unic de înregistrare 46642505 și număr de ordine în registrul comerțului J13/2918/2022 este operator de date cu caracter personal.

Potrivit legislației, dvs., persoana fizică beneficiară a produselor și/sau serviciilor noastre, reprezentantul ori persoana de contact a unei companii, sau persoana aflată într-o relație de orice fel cu compania noastră, sunteți o „persoană vizată”, adică o persoană fizică identificată sau identificabilă.

Utilizăm datele numai în scopurile descrise la momentul colectării sau în noi scopuri compatibile cu cele inițiale. În toate cazurile, scopurile noastre sunt compatibile cu legislația. Luăm măsuri rezonabile pentru a ne asigura că datele personale sunt corecte, complete și actualizate.

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor dvs. sau doriți să vă exercitați drepturile legale în legătură cu datele pe care le deținem sau dacă aveți îngrijorări cu privire la modul în care tratăm orice problemă de confidențialitate, ne puteți scrie la următoarele date de contact:

DATE DE CONTACT MAALA:

E-MAIL: office@maala.ro

Prelucrăm următoarele date cu caracter personal: Numele și prenumele (obligatoriu), Adresa de e-mail, Numărul de telefon (obligatoriu), Adresa de facturare, Adresa de livrare, Fotografii (obligatoriu), Locație.

Cele mai multe informații le colectăm direct de la dvs. (de exemplu, prin completarea unui formular de pe site). Majoritatea informațiilor sunt cele descrise mai sus, dar pot exista situații în care colectăm date de la terți (i.e. parteneri, platforme de publicitate), cum ar fi de exemplu, informațiile privind achizițiile și interesele.

Accesul la informațiile de pe dispozitivul dvs. va fi solicitat doar pentru o funcționare mai bună și personalizată a site-ului. Puteți refuza acest acces, acceptând faptul că anumite funcționalități ale aplicației sau ale paginii de internet nu vor fi disponibile pentru dvs.

Pe lângă informațiile indicate mai sus, este posibil să colectăm și următoarele informații, în funcție de circumstanțe:

 • Modul în care interacționați cu site-ul nostru sau cu reclamele (de exemplu, informații despre cum și când ne accesați site-ul sau ce dispozitiv folosiți pentru a accesa site-ul);
 • Informații furnizate atunci când completați formulare sau chestionare;
 • Conținutul mesajelor trimise prin sisteme de mesagerie și e-mail;
 • Interacțiunile dintre dvs. și noi pe rețelele de socializare (de exemplu, aprecieri, distribuiri, comentarii);

Informații pe care le colectăm despre dvs. de la alte companii din grup sau terțe care au obținut consimțământul dvs. sau au alt drept legal de a partaja aceste informații cu noi (inclusiv parteneri/platforme de publicare sau de publicitate și agregatori de date care au obținut dreptul respectiv).

În situația în care efectuați achiziții, se vor colecta anumite informații de plata (datele de pe card), însă vor fi stocate de partenerii noștri procesatori într-un mod pe care noi nu îl putem citi și nu putem avea acces la respectivele date. Noi vom fi doar informați dacă achiziția a fost efectuată cu succes.

Este posibil să colectăm date prin module cookie sau alte tehnologii similare, precum:

 • Adresa IP
 • Navigatorul de internet
 • Locația
 • Paginile web pe care le accesați pe site-ul nostru
 • Alte date

Colectăm informațiile cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • Pentru a vă răspunde la întrebări și solicitări și a vă furniza serviciul de asistență clienți;
 • În scop de marketing;
 • Pentru a oferi și îmbunătăți serviciile și produsele pe care le oferim;
 • Pentru a diagnostica sau a remedia probleme tehnice;
 • Pentru a ne apăra împotriva atacurilor cibernetice;
 • Pentru a ne conforma legislației, ca de exemplu conformarea cu legislația fiscală care ne obligă să păstrăm documentele contabile pe o perioadă de 10 ani;
 • Pentru constatarea sau revendicarea unui drept în instanță;
 • În scopuri analitice și de cercetare;
 • Pentru desfășurarea promoțiilor și a concursurilor;
 • Pentru a preveni infracțiunile, înșelăciunile sau fraudele;

Putem utiliza următoarele temeiuri legale, în funcție de cazul concret:

 • Consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • Prelucrarea este necesară în scopul intereselor noastre legitime sau ale altei părți, cu excepția cazului în care prevalează interesele, drepturile sau libertățile dvs.
 • Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unor obligații legale
 • În unele situații, prelucrarea poate fi necesară pentru a proteja interesele vitale ale dvs. sau ale altei persoane fizice;

Stocăm datele dvs. cu caracter personal doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor, dar nu mai mult de un an de la ultima interacțiune cu noi. După încetarea perioadei, datele cu caracter personal vor fi distruse sau șterse din sistemele informatice sau transformate în date anonime pentru a fi utilizate în scopuri de cercetare științifică, istorică sau statistică. Rețineți faptul că în anumite situații expres reglementate, stocăm datele pe perioada care ne este impusă de lege. Putem dezvălui datele dvs., respectând legea aplicabilă, partenerilor de afaceri sau altor terți. Depunem în permanență eforturi rezonabile pentru a ne asigura că acești terți au implementate măsuri adecvate de protecție și securitate. Cu acești terți avem clauze contractuale astfel încât datele dvs. să fie protejate. În aceste situații, ne vom asigura că orice transfer este legitim, având la bază consimțământul dvs. sau alt temei juridic.

De exemplu, am putea furniza datele dvs. către alte companii, precum furnizorii de servicii IT sau telecomunicații, contabilitate, servicii juridice și alți terți cu care avem o relație contractuală. Acești terți sunt selectați cu o grijă deosebită astfel încât datele dvs. să fie prelucrate doar în scopurile pe care noi le indicăm.

De asemenea, am putea partaja datele dvs. către parteneri de afaceri ca urmare a unui efort comun de a oferi un produs sau un serviciu.

Deși puțin probabil, am putea vinde în viitor afacerea sau o parte a afacerii, situație care va include transferul datelor dvs.

Putem transmite datele și altor părți având consimțământul sau potrivit instrucțiunilor dvs., ca de exemplu, în situația în care exercitați o cerere de portabilitate.

Vom putea, de asemenea, furniza informațiile dvs. cu caracter personal și către parchet, poliție, instanțele judecătorești și alte organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

Ne vom asigura, în limite rezonabile, că datele dvs. nu părăsesc Spațiul Economic European, însă, în măsura în care vom transfera date către state din afara SEE, ne vom asigura, în toate cazurile, că transferurile sunt legitime, având la baza consimțământul tău explicit sau alt temei legal.

Putem utiliza tehnologii de marketing direct și publicitate targhetată, utilizând informațiile colectate despre dvs. cu privire la interese, preferințe, achiziții, vârstă, locație etc. De exemplu, am putea trimite e-mailuri, am putea afișa reclame în interiorul site-ului nostru sau pe social media sau am putea plasa reclame pe site-uri terțe, în aplicații sau pe alte dispozitive conectate la internet.

În vederea desfășurării activităților de marketing direct sau publicitate targhetată, am putea utiliza următoarele informații:

 • Informații colectate prin intermediul modulelor cookie și a altor tehnologii similare (locație, dispozitiv, navigator, vârstă etc);
 • Achizițiile dvs, modul în care ați interacționat cu bunurile și serviciile noastre și feedback-ul primit din partea dvs;
 • Vârsta, țara, regiunea, sexul;
 • Alte informații obținute de la partenerii noștri terți de marketing, informații pe care le-au obținut cu acordul dvs.

Partenerii noștri de marketing ne ajută să transmitem marketing către dvs. pe baza informațiilor colectate de ei direct de la dvs. și cu acordul dvs. În unele cazuri, partajăm chiar noi informații pe care le-am colectat de la dvs. Ne asigurăm, în toate cazurile, că aceste transferuri sunt legale.

Partenerii noștri pot plasa reclame cu privire la serviciile și produsele noastre, în funcție de datele colectate anterior de la dvs. (interese, preferințe) pe alte site-uri și/sau servicii. De asemenea, partenerii noștri de marketing pot utiliza informațiile colectate despre dvs. pentru a îmbunătăți serviciile și/sau algoritmii (inclusiv algoritmii bazați pe inteligența artificială).

Vă puteți opune marketingului direct și/sau vă puteți retrage în orice moment consimțământul privind prelucrarea datelor dvs. prin urmarea instrucțiunilor de ștergere a contului de utilizator sau prin transmiterea unei cereri în acest sens la adresa de e-mail office@maala.ro

Drepturile dvs. conform Regulamentului GDPR sunt următoarele:

 • Dreptul de retragere a consimțământului
  Vă puteți retrage în orice moment consimțământul cu privire la prelucrarea datelor dvs. prin transmiterea unei cereri în acest sens la adresa de e-mail (indicați adresa de e-mail). Rețineți însă că, în măsura în care am identificat un alt temei legal pentru prelucrarea datelor dvs, vom continua să prelucrăm datele dvs. în baza acelui temei legal. Noi avem posibilitatea legală să utilizăm unul sau mai multe temeiuri pentru prelucrarea datelor dvs.
 • Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor dvs.
 • Dreptul de acces asupra datelor
 • Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete
 • Dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”)
 • Dreptul la restricționarea prelucrării
 • Dreptul de a transmite datele pe care le avem despre dvs. către alt operator („dreptul la portabilitate”)
 • Dreptul de a vă opune prelucrării datelor
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri cu efecte juridice sau cu efecte semnificative similare asupra dvs.
 • Dreptul de a vă adresa justiției pentru apărarea drepturilor și intereselor dvs.
 • Dreptul de o plângere în fața unei Autorități de Supraveghere

Prin achiziționarea serviciilor noastre sau prin interacțiunea cu noi prin orice mijloc și/sau prin intermediul oricărui canal de comunicare (e-mail, telefon, rețele de socializare etc), sunteți de acord cu aspectele pe care le-am menționat și consimțiți inclusiv la utilizarea datelor dvs. în scopuri publicitare sau de marketing, precum și la prelucrarea datelor, în măsura în care acestea sunt necesare continuării interacțiunii și colaborării noastre.